English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 26 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Vzdálenost mezi jednotlivými písmeny slova lze nastavit pomocí vlastnosti "letter-spacing" (1), vzdálenost mezi slovy pomocí vlastnosti "word-spacing" (2). Vzdálenost může být zadána v různých jednotkách. Relativní vzdálenosti jsou em (velikost odpovídajícího fontu), ex (x-height odpovídajícího fontu) a px (pixely, relativní vůči zobrazovacímu zařízení). "x-height" se takto nazývá, protože je často rovna výšce malého "x". Absolutní jednotky jsou užitečné pouze když jsou známy fyzické vlastnosti výstupního zařízení. Absolutní jednotky jsou: in: inche -- 1 inch je 2.54 centimetru, cm: centimetry, mm: milimetry, pt: body ("points") -- body používané v CSS2 jsou rovny 1/72 inche, pc: picas -- 1 pica je 12 bodů.

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <BBB>bbb bbb bbb</BBB>
          <CCC>ccc ccc ccc</CCC>
          <DDD>ddd ddd ddd</DDD>
          <EEE>eee eee eee</EEE>
     </AAA>

* {padding:10px}
BBB {letter-spacing: 1em}
CCC { letter-spacing: 3ex }
DDD { letter-spacing: 1cm }
EEE {letter-spacing: 8 mm }
Zobraz výstupy
XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(2)
     <AAA>
          <BBB>bbb bbb bbb</BBB>
          <CCC>ccc ccc ccc</CCC>
          <DDD>ddd ddd ddd</DDD>
          <EEE>eee eee eee</EEE>
     </AAA>

* {padding:10px}
BBB {word-spacing: 1em}
CCC { word-spacing: 3ex }
DDD { word-spacing: 1cm }
EEE {word-spacing: 8 mm }
Zobraz výstupy