English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 32 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Vlastnost 'font-weight' specifikuje váhu fontu. Může to být číslo 100, 200, 300, ..., 900, kde každé číslo určuje tloušťku přinejmenším stejnou jako předcházející číslo. Klíčová slova "normal" a "bold" odpovídají hodnotám 400 a 700. Klíčová slova "bolder" a "lighter" specifikují následující resp. předcházející hodnotu.

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <BBB>bbb</BBB>
          <CCC>ccc
               <DDD>ddd</DDD>
          </CCC>
     </AAA>

BBB {font-weight: bold}
CCC {font-weight: 900}
DDD {font-weight: lighter}
Zobraz výstupy