Display:

x + y + z x + y + z

Source:


<mfrac>
     <mrow>
          <mi> x </mi>
          <mo> + </mo>
          <mi> y </mi>
          <mo> + </mo>
          <mi> z </mi>
     </mrow>
     <mrow>
          <mi> x </mi>
          <mphantom>
               <mo> + </mo>
          </mphantom>
          <mphantom>
               <mi> y </mi>
          </mphantom>
          <mo> + </mo>
          <mi> z </mi>
     </mrow>
</mfrac>