Display:

x + y + z

Source:


<mrow>
     <mi>x</mi>
     <mo>+</mo>
     <mi>y</mi>
     <mo>+</mo>
     <mi>z</mi>
</mrow>