English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 3 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Deklaracja przestrzeni nazw tak jak to pokazuje Przykład 2 byłaby bardzo niewygodna oraz prowadziłaby do częstych błędów. Standard przewiduje kilka sposobów rozwiązujących ten problem. Deklaracja przestrzni nazw podana dla danego elementu obowiązuje dla wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz niego.


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
          <lower:bbb >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" >
               <upper:CCC />
          </upper:BBB>
          <xnumber:x111 xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >
               <xnumber:x222 />
          </xnumber:x111>
     </lower:aaa>