English | >> česky << | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > XML Tutorial
>> Příklad 11 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Programové instrukce (PI) umožňují předávat aplikaci různé instrukce.

Správně formátované dokumenty


PI:


<example>

<?perl lower-to-upper-case  ?>

<?web-server add-header = "university" ?>

<text>vscht</text>

</example>


Dokument s chybamiNahoru


PI musí končit s ?>:


<example>

<?perl run _></example>