English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 14 << | Předešlý | Následující

Osa předků obsahuje předku uzlu, který je v kontextu; předkové tohoto uzlu jsou rodiče, rodiče rodičů atd. Proto osa předků vždy obsahuje kořen dokumentu, pokud ovšem uzlem v kontextu není sám kořen dokumentu.
 
/AAA/BBB/DDD/CCC/EEE/ancestor::*
Vyber všechny elementy, které jsou uvedeny v této absolutní cestě

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//FFF/ancestor::*
Vyber všechny předky elementů FFF

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)