English | Français | Deutsch | >> Magyar << | 中文 | Polski ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Oldal 57 << | Előző | Következő | Tartalom | Elem index

A name(), local-name(), és a namespace-uri() függvények segítségével gy?jthet?k információk az elemekr?l, attribútumokról és névterekr?l.

XSLT stíluslap 1

XML forrás
<source xmlns:zvon="http://zvon.org/" xmlns:ict="XXX" >

<zvon:id>ZvonAAA</zvon:id>
<zvon:size>258</zvon:size>
<ict:id>ICT1258</ict:id>

</source>

Kimenet
<TABLE border="1">
  <TR>
     <TH>name</TH>
     <TH>local</TH>
     <TH>URI</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TD>source</TD>
     <TD>source</TD>
     <TD/>
  </TR>
  <TR>
     <TD>zvon:id</TD>
     <TD>id</TD>
     <TD>http://zvon.org/</TD>
  </TR>
  <TR>
     <TD>zvon:size</TD>
     <TD>size</TD>
     <TD>http://zvon.org/</TD>
  </TR>
  <TR>
     <TD>ict:id</TD>
     <TD>id</TD>
     <TD>XXX</TD>
  </TR>
</TABLE>

HTML nézet
name local URI
source source
zvon:id id http://zvon.org/
zvon:size size http://zvon.org/
ict:id id XXX
XSLT stíluslap
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <TABLE border="1">
          <TR>
               <TH>name</TH>
               <TH>local</TH>
               <TH>URI</TH>
          </TR>
          <xsl:apply-templates select="//*"/>
     </TABLE>
</xsl:template>

<xsl:template match="*">
     <TR>
          <TD>
               <xsl:value-of select="name()"/>
          </TD>
          <TD>
               <xsl:value-of select="local-name()"/>
          </TD>
          <TD>
               <xsl:value-of select="namespace-uri()"/>
          </TD>
     </TR>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>