English | Français | Deutsch | >> Magyar << | 中文 | Polski ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Oldal 35 << | Előző | Következő | Tartalom | Elem index

Egy változó az eredmény fa egy darabjának tárolására alkalmas. Egy ilyen eredmény fa darabon végrehajtható m?veletek a normál elemkészleten végrehajtható m?veletek egy sz?kebb készlete. Egy m?velet akkor engedélyezett egy eredmény fa darabon, amennyiben az a m?velet egy normál sztring értéken is végrehajtható lenne (ez a m?velet persze magában foglalhatja a sztring számmá vagy boolean értékké konvertálását). Azaz t?bbek k?z?tt a /, //, és a [] operátorok használata nem engedélyezett egy eredmény fa darabon. Amikor egy m?velet kerül végrehajtásra egy eredmény fa darabon, ez úgy t?rténik meg, mintha a m?velet a megfelel? elemkészleten lenne végrehajtva. Hasonlítsd ?ssze az XSLT stíluslap 1 és az XSLT stíluslap 2 példákat.

XSLT stíluslap 1

XML forrás
<source>

<TABLE border="1">
     <TR>
          <TD>AAA</TD>
          <TD>BBB</TD>
     </TR>
     <TR>
          <TD>aaa</TD>
          <TD>bbb</TD>
     </TR>
</TABLE>
<TABLE border="1">
     <TR>
          <TD>1111111</TD>
     </TR>
     <TR>
          <TD>22222222</TD>
     </TR>
</TABLE>

</source>

Kimenet
<TABLE border="1">

  <TR>

     <TD>1111111</TD>

  </TR>

  <TR>

     <TD>22222222</TD>

  </TR>

</TABLE>
<TABLE border="1">

  <TR>

     <TD>AAA</TD>

     <TD>BBB</TD>

  </TR>

  <TR>

     <TD>aaa</TD>

     <TD>bbb</TD>

  </TR>

</TABLE>
<TABLE border="1">

  <TR>

     <TD>1111111</TD>

  </TR>

  <TR>

     <TD>22222222</TD>

  </TR>

</TABLE>

HTML nézet
1111111
22222222
AAA BBB
aaa bbb
1111111
22222222
XSLT stíluslap
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:variable name="A1">
     <xsl:copy-of select="//TABLE[1]"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="A2">
     <xsl:copy-of select="//TABLE[2]"/>
</xsl:variable>
<xsl:template match="/">
     <xsl:copy-of select="$A2"/>
     <xsl:copy-of select="$A1"/>
     <xsl:copy-of select="$A2"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


XSLT stíluslap 2

XML forrás
<source>

<TABLE border="1">
     <TR>
          <TD>AAA</TD>
          <TD>BBB</TD>
     </TR>
     <TR>
          <TD>aaa</TD>
          <TD>bbb</TD>
     </TR>
</TABLE>
<TABLE border="1">
     <TR>
          <TD>1111111</TD>
     </TR>
     <TR>
          <TD>22222222</TD>
     </TR>
</TABLE>

</source>

Kimenet
<P>

1111111


22222222

</P>
<P>

AAA
BBB


aaa
bbb

</P>
<P>

1111111


22222222

</P>

HTML nézet

1111111 22222222

AAA BBB aaa bbb

1111111 22222222

XSLT stíluslap
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:variable name="A1">
     <xsl:copy-of select="//TABLE[1]"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="A2">
     <xsl:copy-of select="//TABLE[2]"/>
</xsl:variable>
<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="$A2"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$A1"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$A2"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>