English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 14 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Warunkiem wyboru elementów może być również obecność lub brak danego atrybutu. Arkusz stylów XSLT 1 zawiera, a Arkusz stylów XSLT 2 wyłącza elementy, jeśli określony atrybut jest obecny.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<car id="a234" checked="yes"/>
<car id="a111" checked="yes"/>
<car id="a005"/>

</source>

Dane wyjściowe
<p>Car: a234</p>

<p>Car: a111</p>

Widok HTML

Car: a234

Car: a111

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="car[@checked]">
     <p>
          <xsl:text>Car: </xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </p>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<car id="a234" checked="yes"/>
<car id="a111" checked="yes"/>
<car id="a005"/>

</source>

Dane wyjściowe
<p>Car: a005</p>

Widok HTML

Car: a005

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="car[not(@checked)]">
     <p>
          <xsl:text>Car: </xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </p>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>