English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 21 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Arkusz stylów XSLT 1 sortuje umieszczając wielkie litery na początku. Arkusz stylów XSLT 2 umieszcza na początku małe litery.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<word id="czech"/>
<word id="Czech"/>
<word id="cook"/>
<word id="TooK"/>
<word id="took"/>
<word id="Took"/>

</source>

Dane wyjściowe
<TABLE>
  <TR>
     <TH>cook</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>Czech</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>czech</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>TooK</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>Took</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>took</TH>
  </TR>
</TABLE>

Widok HTML
cook
Czech
czech
TooK
Took
took
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <TABLE>
          <xsl:for-each select="//word">
               <xsl:sort case-order="upper-first" select="@id"/>
               <TR>
                    <TH>
                         <xsl:value-of select="@id"/>
                    </TH>
               </TR>
          </xsl:for-each>
     </TABLE>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<word id="czech"/>
<word id="Czech"/>
<word id="cook"/>
<word id="TooK"/>
<word id="took"/>
<word id="Took"/>

</source>

Dane wyjściowe
<TABLE>
  <TR>
     <TH>cook</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>czech</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>Czech</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>took</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>Took</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>TooK</TH>
  </TR>
</TABLE>

Widok HTML
cook
czech
Czech
took
Took
TooK
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <TABLE>
          <xsl:for-each select="//word">
               <xsl:sort case-order="lower-first" select="@id"/>
               <TR>
                    <TH>
                         <xsl:value-of select="@id"/>
                    </TH>
               </TR>
          </xsl:for-each>
     </TABLE>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>