English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 26 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Instrukcja xsl:if umożliwia przetwarzanie warunkowe. Arkusz stylów XSLT 1 demonstruje typowy przykład użycia xsl:for-each, dodający tekst między poszczególne pozycje. Bardzo często niewskazane jest umieszczanie takiego tekstu za ostatnią pozycją, wtedy pomocne będzie użycie xsl-if ( Arkusz stylów XSLT 2 )

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<list>
     <entry name="A"/>
     <entry name="B"/>
     <entry name="C"/>
     <entry name="D"/>
</list>

</source>

Dane wyjściowe
A, B, C, D,

Widok HTML
A, B, C, D,
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="list">
     <xsl:for-each select="entry">
          <xsl:value-of select="@name"/>
          <xsl:text>, </xsl:text>
     </xsl:for-each>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<list>
     <entry name="A"/>
     <entry name="B"/>
     <entry name="C"/>
     <entry name="D"/>
</list>

</source>

Dane wyjściowe
A, B, C, D

Widok HTML
A, B, C, D
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="list">
     <xsl:for-each select="entry">
          <xsl:value-of select="@name"/>
          <xsl:if test="not (position()=last())">
               <xsl:text>, </xsl:text>
          </xsl:if>
     </xsl:for-each>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>