English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 16 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

W tym przykładzie użyto wszystkich dostępnych osi.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<doc>
     <ancprec>
          <p>Preceeding Ancestor.
               <br/>
          </p>
     </ancprec>
     <gf>
          <p>Ancestor.
               <br/>
          </p>
          <pprec choice="a">
               <p>Preceeding Parent.
                    <br/>
               </p>
          </pprec>
          <par>
               <p>Parent.
                    <br/>
               </p>
               <sibprec>
                    <p>Preceeding sibling.
                         <br/>
                    </p>
               </sibprec>
               <me id="id001">
                    <p>Me.
                         <br/>
                    </p>
                    <chprec>
                         <p>Preceeding child.
                              <br/>
                         </p>
                    </chprec>
                    <child idref="id001">
                         <p>Child.
                              <br/>
                         </p>
                         <dprec>
                              <p>preceeding Descendant.
                                   <br/>
                              </p>
                         </dprec>
                         <desc>
                              <p>Descendant.
                                   <br/>
                              </p>
                         </desc>
                         <dfoll>
                              <p>Following Descendant.
                                   <br/>
                              </p>
                         </dfoll>
                    </child>
                    <chfoll>
                         <p>following child.
                              <br/>
                         </p>
                    </chfoll>
               </me>
               <sibfoll>
                    <p>Following Sibling.
                         <br/>
                    </p>
               </sibfoll>
          </par>
          <pfoll>
               <p>Following Parent.
                    <br/>
               </p>
          </pfoll>
     </gf>
     <ancfoll>
          <p>following Ancestor.
               <br/>
          </p>
     </ancfoll>
</doc>

</source>

Dane wyjściowe
<html>
  <head>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  
     <title>Document</title>
  </head>
  <body>
     <H2>Following Axis</H2><b>Following Sibling.<br>
         Following Parent.<br>
         following Ancestor.<br>
         </b><H2>Descendant or Self Axis</H2><b>Me.<br>
         Preceeding child.<br>
         Child. <br>
         preceeding Descendant.<br>
         Descendant.<br>
         Following Descendant.<br>
         following child.<br>
         </b><H2>Descendant  Axis</H2><b>Preceeding child.<br>
         Child. <br>
         preceeding Descendant.<br>
         Descendant.<br>
         Following Descendant.<br>
         following child.<br>
         </b><H2>Self Axis</H2><b>Me.<br>
         </b><H2>Child Axis</H2><b>Preceeding child.<br>
         Child. <br>
         following child.<br>
         </b><H2>Following Axis</H2>
     <p><b>Following Sibling.<br>
            Following Parent.<br>
            following Ancestor.<br>
            </b><br><i>Note the lack of ancestors here? <br>Learned anything
           about document order yet?</i></p>
     <H2>Following Sibling Axis</H2><b>
         Following Sibling.<br>
        
         </b><H2>Attribute Axis</H2><b>id001</b><H2>Parent Axis</H2><b>Parent. <br>
         </b><H2>Ancestor or Self  Axis</H2><b>Ancestor. <br>
         Parent. <br>
         Me.<br>
         </b><H2>Ancestor  Axis</H2><b>Ancestor. <br>
         Parent. <br>
         </b><H2>Preceding Sibling Axis</H2><b>Preceeding sibling.<br>
         </b><H2>Preceeding Axis</H2><b><i>Not Implemented in XT 22 09 99</i></b><H2>Namespace Axis</H2><b><i>Not Implemented in XT 22 09 99</i></b></body>
</html>

Widok HTML
Document

Following Axis

Following Sibling.
Following Parent.
following Ancestor.

Descendant or Self Axis

Me.
Preceeding child.
Child.
preceeding Descendant.
Descendant.
Following Descendant.
following child.

Descendant Axis

Preceeding child.
Child.
preceeding Descendant.
Descendant.
Following Descendant.
following child.

Self Axis

Me.

Child Axis

Preceeding child.
Child.
following child.

Following Axis

Following Sibling.
Following Parent.
following Ancestor.

Note the lack of ancestors here?
Learned anything about document order yet?

Following Sibling Axis

Following Sibling.

Attribute Axis

id001

Parent Axis

Parent.

Ancestor or Self Axis

Ancestor.
Parent.
Me.

Ancestor Axis

Ancestor.
Parent.

Preceding Sibling Axis

Preceeding sibling.

Preceeding Axis

Not Implemented in XT 22 09 99

Namespace Axis

Not Implemented in XT 22 09 99