English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 39 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Funkcja sum() sumuje wszystkie numery w wybranych węzłach. Arkusz stylów XSLT 1 sumuje wszystkie numery, a Arkusz stylów XSLT 2 tylko nieparzyste.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<number>1</number>
<number>3</number>
<number>4</number>
<number>17</number>
<number>8</number>
<number>11</number>

</source>

Dane wyjściowe
1 + 3 + 4 + 17 + 8 + 11 = 44

Widok HTML
1 + 3 + 4 + 17 + 8 + 11 = 44
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <xsl:for-each select="//number">
          <xsl:value-of select="."/>
          <xsl:choose>
               <xsl:when test="position()=last()">
                    <xsl:text> = </xsl:text>
               </xsl:when>
               <xsl:otherwise>
                    <xsl:text> + </xsl:text>
               </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
     </xsl:for-each>
     <xsl:value-of select="sum(//number)"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<number>1</number>
<number>3</number>
<number>4</number>
<number>17</number>
<number>8</number>
<number>11</number>

</source>

Dane wyjściowe
1 + 3 + 17 + 11 = 32

Widok HTML
1 + 3 + 17 + 11 = 32
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <xsl:for-each select="//number[text() mod 2 = 1]">
          <xsl:value-of select="."/>
          <xsl:choose>
               <xsl:when test="position()=last()">
                    <xsl:text> = </xsl:text>
               </xsl:when>
               <xsl:otherwise>
                    <xsl:text> + </xsl:text>
               </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
     </xsl:for-each>
     <xsl:value-of select="sum(//number[text() mod 2 = 1])"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>