English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 52 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Rezultatem działania funkcji translate() jest łańuch znaków uzyskany następująco: w łańcuchu znaków z pierwszego argumentu zamieniane są wszystkie wystąpienia znaków z drugiego argumentu na odpowiadające im (według pozycji) znaki trzeciego argumentu. Jeżeli znak występuje więcej niż raz w drugim argumencie, wtedy brane pod uwagę jest pierwsze wystąpienie. Jeżeli trzeci argument jest dłuższy niż drugi, to nadmiarowe znaki są ignorowane.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<text>goose</text>

</source>

Dane wyjściowe
<P>goose</P>
<P>GOOSE</P>
<P>good</P>
<P>bad</P>
<P>books</P>

Widok HTML

goose

GOOSE

good

bad

books

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="//text"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="translate(//text,'egos','EGOS')"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="translate(//text,'se','d')"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="translate(//text,'gseo','bad')"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="translate(//text,'gseg','bksC')"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>