English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 67 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Zewnętrzne arkusze stylów można importować (xsl:import) lub włączać (xsl:include). Obie te operacje działają podobnie, lecz w definicje i szablony definiowane w importującym arkuszu stylów mają pierszeństwo przed tymi z importowanego (lub włączanego przy użyciu xsl:include). Arkusz stylów XSLT 1 oraz Arkusz stylów XSLT 2 są importowane lub włączane do pozostałych arkuszy stylów.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<H1>IMPORTING STYLESHEETS</H1>

</source>

Dane wyjściowe
IMPORTING STYLESHEETS

Widok HTML
IMPORTING STYLESHEETS
Arkusz stylów XSLT (file: id2.xsl )
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:variable name="id2">Stylesheet 1(id2.xsl)</xsl:variable>
<xsl:variable name="t">Variable t from id2.xsl</xsl:variable>

</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<H1>IMPORTING STYLESHEETS</H1>

</source>

Dane wyjściowe
IMPORTING STYLESHEETS

Widok HTML
IMPORTING STYLESHEETS
Arkusz stylów XSLT (file: id3.xsl )
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:variable name="id3">Stylesheet 2(id3.xsl)</xsl:variable>
<xsl:variable name="t">Variable t from id3.xsl</xsl:variable>

</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 3

Źródło XML
<source>

<H1>IMPORTING STYLESHEETS</H1>

</source>

Dane wyjściowe
<P>Stylesheet 1(id2.xsl)</P>
<P>Stylesheet 2(id3.xsl)</P>

Widok HTML

Stylesheet 1(id2.xsl)

Stylesheet 2(id3.xsl)

Arkusz stylów XSLT (file: id4.xsl )
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:import href="id3.xsl"/>
<xsl:include href="id2.xsl"/>
<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="$id2"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$id3"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 4

Źródło XML
<source>

<H1>IMPORTING STYLESHEETS</H1>

</source>

Dane wyjściowe
<P>Stylesheet 1(id2.xsl)</P>
<P>Stylesheet 2(id3.xsl)</P>
<P>Variable t from id3.xsl</P>

Widok HTML

Stylesheet 1(id2.xsl)

Stylesheet 2(id3.xsl)

Variable t from id3.xsl

Arkusz stylów XSLT (file: id7.xsl )
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:import href="id2.xsl"/>
<xsl:import href="id3.xsl"/>
<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="$id2"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$id3"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$t"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 5

Źródło XML
<source>

<H1>IMPORTING STYLESHEETS</H1>

</source>

Dane wyjściowe
<P>Stylesheet 1(id2.xsl)</P>
<P>Stylesheet 2(id3.xsl)</P>
<P>Variable t from id2.xsl</P>

Widok HTML

Stylesheet 1(id2.xsl)

Stylesheet 2(id3.xsl)

Variable t from id2.xsl

Arkusz stylów XSLT (file: id8.xsl )
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:import href="id3.xsl"/>
<xsl:import href="id2.xsl"/>
<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="$id2"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$id3"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$t"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 6

Źródło XML
<source>

<H1>IMPORTING STYLESHEETS</H1>

</source>

Dane wyjściowe
<P>Stylesheet 1(id2.xsl)</P>
<P>Stylesheet 2(id3.xsl)</P>
<P>Variable t from id2.xsl</P>

Widok HTML

Stylesheet 1(id2.xsl)

Stylesheet 2(id3.xsl)

Variable t from id2.xsl

Arkusz stylów XSLT (file: id9.xsl )
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:import href="id3.xsl"/>
<xsl:include href="id2.xsl"/>
<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="$id2"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$id3"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$t"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>