English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 18 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Instrukcja xsl:for-each zawiera w sobie szablon, który jest stosowany do każdego węzła wybranego przez atrybut select.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<AAA id="a1" pos="start">
     <BBB id="b1"/>
     <BBB id="b2"/>
</AAA>
<AAA id="a2">
     <BBB id="b3"/>
     <BBB id="b4"/>
     <CCC id="c1">
          <DDD id="d1"/>
     </CCC>
     <BBB id="b5">
          <CCC id="c2"/>
     </BBB>
</AAA>

</source>

Dane wyjściowe
<DIV style="color:red">BBB id=b1</DIV>
<DIV style="color:red">BBB id=b2</DIV>
<DIV style="color:red">BBB id=b3</DIV>
<DIV style="color:red">BBB id=b4</DIV>
<DIV style="color:red">BBB id=b5</DIV>
<DIV style="color:navy">CCC id=c1</DIV>

Widok HTML
BBB id=b1
BBB id=b2
BBB id=b3
BBB id=b4
BBB id=b5
CCC id=c1
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <xsl:for-each select="//BBB">
          <DIV style="color:red">
               <xsl:value-of select="name()"/>
               <xsl:text> id=</xsl:text>
               <xsl:value-of select="@id"/>
          </DIV>
     </xsl:for-each>
     <xsl:for-each select="source/AAA/CCC">
          <DIV style="color:navy">
               <xsl:value-of select="name()"/>
               <xsl:text> id=</xsl:text>
               <xsl:value-of select="@id"/>
          </DIV>
     </xsl:for-each>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>