English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 7 > Vzorek 2

Zobrazení jako strom

Příklad
 
//*[count(*)=2]
Vyber elementy, které mají právě dva přímé potomky

     <AAA>
          <CCC>
               <BBB/>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </CCC>
          <DDD>
               <BBB/>
               <BBB/>
          </DDD>
          <EEE>
               <CCC/>
               <DDD/>
          </EEE>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad