English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Voorbeeld 17 << | Vorig | Volgend

De following spil bevat alle geledingen die in hetzelfde document staan als de context geleding die na de context geleding komen in het document behalve de onderdanige elementen en de attribuut en namespace geledingen.
 
/AAA/XXX/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
                    <DDD>
                         <EEE/>
                    </DDD>
               </ZZZ>
               <FFF>
                    <GGG/>
               </FFF>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)
 
//ZZZ/following::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
                    <DDD>
                         <EEE/>
                    </DDD>
               </ZZZ>
               <FFF>
                    <GGG/>
               </FFF>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Boomstructuur weergave (JPG)