English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 20 << | Poprzedni | Następny

Oś "ancestor-or-self" obejmuje węzeł w kontekście którego występuje oraz wszystkich jego przodków. W rezultacie zawsze obejmuje też element główny.
 
/AAA/XXX/DDD/EEE/ancestor-or-self::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
               </ZZZ>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//GGG/ancestor-or-self::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
               </ZZZ>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)