English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 5 > Próbka 4

Widok drzewa

Przykład
 
//BBB[@*]
Wybiera elementy BBB posiadające dowolny atrybut

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu