English | >> česky <<ZVON > Tutorials > Schematron Tutorial
>> Příklad 1 << | Předešlý | Následující | Obsah

Autor: Nic Miloslav

Popis

Každé schema může definovat několik vzorů (patterns).

Schema


<schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron" >
     <pattern name="Vytiskni oba případy">
          <rule context="AAA">
               <assert test="BBB">BBB element chybí.</assert>
               <report test="BBB">BBB element je přítomen.</report>
               <assert test="@name">Elementu AAA chybí atribut "name".</assert>
               <report test="@name">Element AAA má atribut "name".</report>
          </rule>
     </pattern>
     <pattern name="Vytiskni pouze pozitivní výsledky">
          <rule context="AAA">
               <report test="BBB">BBB element je přítomen.</report>
               <report test="@name">Element AAA má atribut "name".</report>
          </rule>
     </pattern>
     <pattern name="Vytiskni pouze negativní výsledky">
          <rule context="AAA">
               <assert test="BBB">BBB element chybí.</assert>
               <assert test="@name">Elementu AAA chybí atribut "name".</assert>
          </rule>
     </pattern>
</schema>

Zdroje a výstupy

Zdroj (XML 1)Výstup

<AAA>
     <BBB/>
</AAA>
 Pattern: Vytiskni oba případy
/AAA: BBB element je přítomen.
/AAA: Elementu AAA chybí atribut "name".

 Pattern: Vytiskni pouze pozitivní výsledky
/AAA: BBB element je přítomen.

 Pattern: Vytiskni pouze negativní výsledky
/AAA: Elementu AAA chybí atribut "name".


Zdroj (XML 2)Výstup

<AAA>
     <CCC/>
</AAA>
 Pattern: Vytiskni oba případy
/AAA: BBB element chybí.
/AAA: Elementu AAA chybí atribut "name".

 Pattern: Vytiskni pouze pozitivní výsledky

 Pattern: Vytiskni pouze negativní výsledky
/AAA: BBB element chybí.
/AAA: Elementu AAA chybí atribut "name".