English | >> česky <<ZVON > Tutorials > Schematron Tutorial

Obsah

 Příklad 1 Každé schema může definovat několik vzorů (patterns).
 Příklad 2 Obsahové modely mohou být buď otevřené (open contents model) - tzn., že může být použit jakýkoli jiný element, nebo uzavřené (closed) - tzn., že žádný jiný element nemůže být použit.
 Příklad 3 Specifikování povinných atributů
 Příklad 4 Test, zda kořenový element má dané jméno
 Příklad 5 Test, zda je element prázdný
 Příklad 6 Test, zda má element danou hodnotu
 Příklad 7 Test, zda je hodnota elementy celé číslo
 Příklad 8 Test, zda dokument obsahuje stejný počet obou elementů
 Příklad 9 Element musí mít atribut "id", pokud je uvnitř jiného elementu, jinak tento atribut mít nesmí
 Příklad 10 Znak @ je zakázán v textu.
 Příklad 11 Pokud má element jeden atribut, tak musí mít i druhý.
 Příklad 12 Hodnota atributu je dvou- nebo třípísmenná zkratka.
 Příklad 13 Součet hodnot všech relevantní elemenů musí být 100.
 Příklad 14 Element musí být přímým potomkem ("child") vybraných elementů.
 Příklad 15 Pokud element má atribut, tak se tento atribut musí jmenovat "id".
 Příklad 16 Příklad vzorů (patterns) pro ověřování vztahů typu ID/IDREF
 Příklad 17 XML 1 (soubor source1.xml) obsahuje seznam autorů. Na tyto autory se odkazuje v XML 2. Schematron kontroluje, zda každý autor odkazovaný v XML 2 existuje v XML 1.
 Příklad 18 Odstavec v XML 2 může začínat jen slovy, která jsou specifikována v XML 1 (soubor source1.xml)