English | česky | Español | Português | Türkçe | >> Nederlands << | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | Polski ZVON > Tutorials > XML Tutorial


Inhoud

 Voorbeeld 1  Een XML document moet een of meerdere elementen bevatten.
 Voorbeeld 2  Er is een specifiek element, dat root of document wordt genoemd, dat geen deel uitmaakt van de inhoud of van een ander element.
 Voorbeeld 3  De naam die gegeven wordt aan de eind-tag van een element moet overeen stemmen met het element type van de begin tag. De namen zijn hoofdletter gevoelig.
 Voorbeeld 4  Als de start-tag van een element in een ander element staat dan moet de eind-tag ook in dat element staan. Of anders gezegd de elementen, die gedefiniëerd zijn door hun begin- en eind-tag, moeten goed geordend zijn.
 Voorbeeld 5  Het einde van elk element dat begint met een start-tag moet gedefiniëerd worden door een eind-tag die een naam bevat die verwijst naar het element type bepaald in de start-tag. De tekst tussen de start-tag en eind-tag wordt de elements inhoud genoemd. Een element zonder inhoud kan weergegeven worden door: <naam/> . De slash voor > vervangt de eind-tag.
 Voorbeeld 6  Element namen kunnen letters, cijfers, koppeltekens, onderstepingen, dubbele punten, of punten bevatten. Een dubbele punt wordt enkel gebruikt om de naamruimtes van elkaar te scheiden. Element namen beginnende met xml, XML of andere combinatie's met deze beginletters worden voorbehouden aan de standaard.
 Voorbeeld 7  Een element kan geen, een of verschillende attributen hebben. De toegestane lettertekens zijn dezelfde dan voor de element namen. De naam van een attribuut is gescheiden van zijn waarde door =. De attribuut waarde moet tussen weglatingstekens '...' of aanhalingstekens "..." staan. Als een weglatigsteken of een aanhalingsteken gebruikt is om de waarde te openen moet hetzelfde teken gebruikt worden om de waarde af te sluiten.
 Voorbeeld 8  De tekens < en & kunnen niet gebruikt worden in de tekst omdat ze voorbehouden zijn. Als deze tekens nodig zijn gebruik dan &lt; voor < en &amp; voor &
 Voorbeeld 9  De tekens >, " , en ' kunnen ook vervangen worden door respectievelijk &gt; , &quot; en &apos;
 Voorbeeld 10  Commentaar kan overal in een document voorkomen buiten de andere markup. Een XML processor kan het mogelijk maken voor een toepassing om de tekst van het commentaar weer te geven maar dit hoeft niet. De tekenreeks "--" (dubbele koppelingstekens) mag niet voorkomen binnen de commentaar.
 Voorbeeld 11  Proces aanwijzingen (PIs) staan documenten toe om instructies te bevatten voor toepassingen.
 Voorbeeld 12  CDATA secties worden gebruikt als ontkoom delen voor tekst die tekens bevat die anders herkent zouden worden als markup. CDATA secties beginnen met de tekenreeks "<![CDATA[" en eindigen met de tekenreeks "]]>". De tekenreeks ']]>' mag niet voorkomen binnen de CDATA sectie.
 Voorbeeld 13  XML documenten mogen, en zouden moeten, beginnen met een XML verklaring die specifiëerd welke versie van XML gebruikt wordt.