English | Français | Deutsch | >> Magyar << | 中文 | Polski ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Oldal 12 << | Előző | Következő | Tartalom | Elem index

Az attribútumok hasonló módon érhet?ek el, mint az elemek. Figyeld meg a "@" jelet az attribútumok nevei el?tt.

XSLT stíluslap 1

XML forrás
<source>

<dog name="Joe">
     <data weight="18 kg" color="black"/>
</dog>

</source>

Kimenet
<p>
  <b>Dog: </b>Joe</p>
<p>
  <b>Color: </b>black</p>

HTML nézet

Dog: Joe

Color: black

XSLT stíluslap
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="dog">
     <p>
          <b>
               <xsl:text>Dog: </xsl:text>
          </b>
          <xsl:value-of select="@name"/>
     </p>
     <p>
          <b>
               <xsl:text>Color: </xsl:text>
          </b>
          <xsl:value-of select="data/@color"/>
     </p>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>