English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 12 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Do atrybutów odwoływać się można w podobny sposób jak do elementów. Istotne jest "@" na początku nazwy.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<dog name="Joe">
     <data weight="18 kg" color="black"/>
</dog>

</source>

Dane wyjściowe
<p>
  <b>Dog: </b>Joe</p>
<p>
  <b>Color: </b>black</p>

Widok HTML

Dog: Joe

Color: black

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="dog">
     <p>
          <b>
               <xsl:text>Dog: </xsl:text>
          </b>
          <xsl:value-of select="@name"/>
     </p>
     <p>
          <b>
               <xsl:text>Color: </xsl:text>
          </b>
          <xsl:value-of select="data/@color"/>
     </p>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>