English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 1 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Przy użyciu XSL można modyfikować dowolny tekst. Arkusz stylów XSLT 1 oraz Arkusz stylów XSLT 2 używają tego samego pliku źródłowego lecz dają różne wyniki.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<title>XSL</title>
<author>John Smith</author>

</source>

Dane wyjściowe
<h1>XSL</h1>
<h2>John Smith</h2>

Widok HTML

XSL

John Smith

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <h1>
          <xsl:value-of select="//title"/>
     </h1>
     <h2>
          <xsl:value-of select="//author"/>
     </h2>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<title>XSL</title>
<author>John Smith</author>

</source>

Dane wyjściowe
<h2>John Smith</h2>
<h1>XSL</h1>

Widok HTML

John Smith

XSL

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <h2>
          <xsl:value-of select="//author"/>
     </h2>
     <h1>
          <xsl:value-of select="//title"/>
     </h1>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>