English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 2 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Każdy arkusz stylów XSL musi zaczynać się elementem xsl:stylesheet. Atrybut version='1.0' określa wersję specyfikacji XSL(T). Przykład ten pokazuje najprostszy możliwy arkusz stylów. Nie zawiera on żadnej informacji więc użyte zostają domyślne reguły przetwarzania.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<em>Hello, world</em>

</source>

Dane wyjściowe
Hello, world

Widok HTML
Hello, world
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>


</xsl:stylesheet>