English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 41 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Funkcja string() przekształca swój argument do łańcucha znaków. W większości przypadków nie ma potrzeby używać jej wprost, gdyż wywoływana jest w sposób niejawny. Arkusz stylów XSLT 1 pokazuje przykład konwersji wartości numerycznej do łańcucha znaków. Szczególną uwagę należy zwrócić na rezultat dzielenia przez zero.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<number>9</number>
<number>0</number>
<number>-9</number>
<number/>

</source>

Dane wyjściowe
<P>9</P>
<P>NaN</P>
<P>9/0 = Infinity</P>
<P>-9/0 = -Infinity</P>
<P>0/0 = NaN</P>

Widok HTML

9

NaN

9/0 = Infinity

-9/0 = -Infinity

0/0 = NaN

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:variable name="A" select="number(//number[1])"/>
<xsl:variable name="B" select="number(//number[2])"/>
<xsl:variable name="C" select="number(//number[3])"/>
<xsl:variable name="D" select="number(//number[4])"/>
<xsl:template match="/">
     <P>
          <xsl:value-of select="string(number($A))"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="string(number($D))"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$A"/>
          <xsl:text>/</xsl:text>
          <xsl:value-of select="$B"/>
          <xsl:text> = </xsl:text>
          <xsl:value-of select="string($A div $B)"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$C"/>
          <xsl:text>/</xsl:text>
          <xsl:value-of select="$B"/>
          <xsl:text> = </xsl:text>
          <xsl:value-of select="string($C div $B)"/>
     </P>
     <P>
          <xsl:value-of select="$B"/>
          <xsl:text>/</xsl:text>
          <xsl:value-of select="$B"/>
          <xsl:text> = </xsl:text>
          <xsl:value-of select="$B div $B"/>
     </P>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>