English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 42 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Test sprawdzający, czy wartość elementu reprezentuje liczbę.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<number>253</number>
<number>sd12</number>
<number>-64</number>
<number>2.25.25</number>
<number>2.25</number>

</source>

Dane wyjściowe
<DIV>253</DIV>

<DIV>sd12 is not a number</DIV>

<DIV>-64</DIV>

<DIV>2.25.25 is not a number</DIV>

<DIV>2.25</DIV>

Widok HTML
253
sd12 is not a number
-64
2.25.25 is not a number
2.25
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="number">
     <DIV>
          <xsl:value-of select="."/>
          <xsl:if test="string(number(.))='NaN'"> is not a number</xsl:if>
     </DIV>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>