English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 58 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Element xsl:output umożliwia arkuszowi stylów na określenie ostatecznego formatu generowanego dokumentu. Procesor XSLT powinien stosować się do wskazówek umieszczonych w xsl:output, nie jest jednak do tego obligowany. Element xsl:output może wystąpić tylko jako element najwyższego poziomu. Arkusz stylów XSLT 1 używa html jako formatu wyjściowego, a Arkusz stylów XSLT 2 - xml. Szczególną uwagę zwrócić należy na różnice w sposobie zapisu pustych znaczników.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<hr/>
<hr/>
<hr/>

</source>

Dane wyjściowe
<source>
  
  <hr>
  
  <hr>
  
  <hr>
  
</source>

Widok HTML
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:output method="html"/>
<xsl:template match="/">
     <xsl:copy-of select="/source"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<hr/>
<hr/>
<hr/>

</source>

Dane wyjściowe
<source>
<hr/>
<hr/>
<hr/>
</source>

Widok HTML
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:output method="xml"/>
<xsl:template match="/">
     <xsl:copy-of select="/source"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>