English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 59 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

W przypadku braku elementu xml:output domyślną metodą zapisu jest xml ( Arkusz stylów XSLT 1 ). Gdy element główny dokumentu wyjściowego ma wartość html (wielkość liter dowolna) oraz nie posiada atrybutu 'xmlns', to wtedy do sapizu użyta zostaje metoda html ( Arkusz stylów XSLT 2 ).

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<h1> XML output </h1>
<hr/>

</source>

Dane wyjściowe
<h1> XML output </h1>
<hr/>

Widok HTML

XML output

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <xsl:copy-of select="/source/*"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<h1> XML output </h1>
<hr/>

</source>

Dane wyjściowe
<html>
  <h1> XML output </h1>
  <hr>
</html>

Widok HTML

XML output

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <html>
          <xsl:copy-of select="/source/*"/>
     </html>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>