English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 62 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Metoda wyjściowa text buduje drzewo wynikowe przez przepisanie wprost wartości łańcuchów tekstowych dla każdego węzła tekstowego w źródłowym dokumencie, według kolejności ich występowania. Aby obejrzeć przykład, należy odwołać się do źródła dokumentu w przeglądarce.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<AAA id="12"/>

</source>

Dane wyjściowe
<!ELEMENT AAA ANY><!ATTLIST AAAid ID #REQUIRED>Look at my source in your browser

Widok HTML
Look at my source in your browser
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:output method="text"/>
<xsl:template match="AAA">
     <xsl:text><!ELEMENT </xsl:text>
     <xsl:value-of select="name()"/>
     <xsl:text> ANY></xsl:text>
     <xsl:text><!ATTLIST </xsl:text>
     <xsl:value-of select="name()"/>
     <xsl:text/>
     <xsl:value-of select="name(@*)"/>
     <xsl:text> ID #REQUIRED></xsl:text>
     <xsl:text>Look at my source in your browser</xsl:text>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>