English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 61 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Przy użyciu atrybutu encoding można określić preferencję dla używanego kodowania. Metoda zapisu html powinna dodać element META określający użyte kodowanie znaków, zaraz za początkowym znacznikiem elementu HEAD. Arkusz stylów XSLT 1 używa kodowania UTF-8 dla danych wyjściowych, Arkusz stylów XSLT 2 - UTF-16, a Arkusz stylów XSLT 3 - Cp1250. Arkusz stylów XSLT 4 - należy obejrzeć źródło najniższego, środkowego okna w przeglądarce. Źródło xml zawiera znaki, które nie są dostępne w danym kodowaniu, dlatego też muszą zostać eskejpowane.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<html>
     <head>
          <title>HTML</title>
     </head>
     <body>
          <h1> HTML output </h1> ?í?ala ?nek ko?ka pa?ez be?ka mě?ec vyr
     </body>
</html>

</source>

Dane wyjściowe
<html>
  
  <head>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  
     
     <title>HTML</title>
     
  </head>
  
  <body>
     
     <h1> HTML output </h1>
     ?&iacute;?ala ?nek
     ko?ka pa?ez
     be?ka m&#283;?ec vyr  
     
  </body>
  
</html>

Widok HTML
HTML

HTML output

?í?ala ?nek ko?ka pa?ez be?ka mě?ec vyr