English | >> česky <<ZVON > Tutorials > Schematron Tutorial
>> Příklad 17 << | Předešlý | Následující | Obsah

Autor: Nic Miloslav

Popis

XML 1 (soubor source1.xml) obsahuje seznam autorů. Na tyto autory se odkazuje v XML 2. Schematron kontroluje, zda každý autor odkazovaný v XML 2 existuje v XML 1.

Schema


<schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron" >
     <pattern name="Porovnání s databází">
          <rule context="author">
               <assert test="document('source1.xml')//author[@id=current()/@id]">Autor není v databázi</assert>
          </rule>
     </pattern>
</schema>

Zdroje a výstupy

Zdroj (XML 1)Výstup

<list>
     <author id="a1">Alice</author>
     <author id="p1">Pavel</author>     
     <author id="p2">Petr</author>
</list>
(Tento dokument nebyl validován.)

Zdroj (XML 2)Výstup

<list>
     <author id="a1"/>
     <author id="a2"/>
     <author id="p1"/>     
     <author id="p2"/>
</list>
 Pattern: Porovnání s databází
/list/author[2]: Autor není v databázi