English | >> česky <<ZVON > Tutorials > Schematron Tutorial
>> Příklad 18 << | Předešlý | Následující | Obsah

Autor: Nic Miloslav

Popis

Odstavec v XML 2 může začínat jen slovy, která jsou specifikována v XML 1 (soubor source1.xml)

Schema


<schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron" >
     <pattern name="Omezení začátků odstavců.">
          <rule context="p">
               <assert test="document('source1.xml')//*[name()=substring-before(current(),' ')]">Slovo na začátku věty není uvedeno v XML 1.</assert>
          </rule>
     </pattern>
</schema>

Zdroje a výstupy

Zdroj (XML 1)Výstup

<list>
     <Alice/>
     <Petr/>
     <Pavel/>
</list>
(Tento dokument nebyl validován.)

Zdroj (XML 2)Výstup

<Document>
     <p>Alice je milá dívka.</p>
     <p>Kde je Petr?</p>
     <p>Pavel byl pozván.</p>
     <p>Ale Pavel nepřišel.</p>
</Document>
 Pattern: Omezení začátků odstavců.
/Document/p[2]: Slovo na začátku věty není uvedeno v XML 1.
/Document/p[4]: Slovo na začátku věty není uvedeno v XML 1.