English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 3 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Procesor XSL przegląda źródło pliku XML próbując dopasować któryś z szablonów. Gdy to się uda wykonywane są instrukcje wewnątrz tego szablonu.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<bold>Hello, world.</bold>
<red>I am </red>
<italic>fine.</italic>

</source>

Dane wyjściowe
<p>
  <b>Hello, world.</b>
</p>

<p style="color:red">I am </p>

<p>
  <i>fine.</i>
</p>

Widok HTML

Hello, world.

I am

fine.

Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="bold">
     <p>
          <b>
               <xsl:value-of select="."/>
          </b>
     </p>
</xsl:template>

<xsl:template match="red">
     <p style="color:red">
          <xsl:value-of select="."/>
     </p>
</xsl:template>

<xsl:template match="italic">
     <p>
          <i>
               <xsl:value-of select="."/>
          </i>
     </p>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>