English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 60 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Metoda zapisu html nie powinna zapisywać znaczników końca dla pustych elementów (wg specyfikacji HTML). Nie powinna też zmieniać treści wewnątrz elementów script oraz style (jak demonstruje to źródło najniższego okna pośrodku, oglądane w przeglądarce). Można porównać: Arkusz stylów XSLT 1 ; natomiast po więcej szczegółów sięgnąć należy do specyfikacji XSLT.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<h1> HTML output </h1>
<AAA/>
<HR/>
<script>if (a < b) foo(); if (cc < dd) foo() </script>
<hr/>
<hr/>
<Hr/>
<hR/>

</source>

Dane wyjściowe
<h1> HTML output </h1>
<AAA></AAA>
<HR><script>if (a < b) foo();
if (cc < dd) foo()
</script><hr>
<hr>
<Hr>
<hR>

Widok HTML

HTML output


Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:output method="html"/>
<xsl:template match="/">
     <xsl:copy-of select="/source/*"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<h1> HTML output </h1>
<AAA/>
<HR/>
<script>if (a < b) foo(); if (cc < dd) foo() </script>
<hr/>
<hr/>
<Hr/>
<hR/>

</source>

Dane wyjściowe
<h1> HTML output </h1><AAA/><HR/><script>if (a &lt; b) foo();
if (cc &lt; dd) foo()
</script><hr/><hr/><Hr/><hR/>

Widok HTML

HTML output


Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:output method="xml"/>
<xsl:template match="/">
     <xsl:copy-of select="/source/*"/>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>