English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 7 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Przetwarzanie zawsze zaczyna się od szablonu określonego przez atrybut match="/" . Taki szablon pasuje do głównego węzła (jedynego dziecka elementu dokumentu, w rozpatrywanym przypadku "source"). Wiele szablonów stylów nie zawiera tego szablonu wprost. W takim przypadku używany jest szablon domyślny, zawierający tylko jedną instrukcję: . Instrukcja ta nakazuje: przetwarzaj wszystkie dzieci dla tego węzła, włączając w to węzły tekstowe. Dla porównania: Arkusz stylów XSLT 1 i Arkusz stylów XSLT 2 . Gdy szablon dla węzła istnieje, domyślny nie zostanie użyty ( Arkusz stylów XSLT 3 ). Chcąc dołączyć potomków węzła, należy wprost zażądać ich szablonów ( Arkusz stylów XSLT 4 ).

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<AAA id="a1" pos="start">
     <BBB id="b1"/>
     <BBB id="b2"/>
</AAA>
<AAA id="a2">
     <BBB id="b3"/>
     <BBB id="b4"/>
     <CCC id="c1">
          <DDD id="d1"/>
     </CCC>
     <BBB id="b5">
          <CCC id="c2"/>
     </BBB>
</AAA>

</source>

Dane wyjściowe
<div style="color:purple">AAA id=a1</div>

<div style="color:purple">AAA id=a2</div>

Widok HTML
AAA id=a1
AAA id=a2
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="AAA">
     <div style="color:purple">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<AAA id="a1" pos="start">
     <BBB id="b1"/>
     <BBB id="b2"/>
</AAA>
<AAA id="a2">
     <BBB id="b3"/>
     <BBB id="b4"/>
     <CCC id="c1">
          <DDD id="d1"/>
     </CCC>
     <BBB id="b5">
          <CCC id="c2"/>
     </BBB>
</AAA>

</source>

Dane wyjściowe
<div style="color:purple">AAA id=a1</div>

<div style="color:purple">AAA id=a2</div>

Widok HTML
AAA id=a1
AAA id=a2
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="/source">
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="AAA">
     <div style="color:purple">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 3

Źródło XML
<source>

<AAA id="a1" pos="start">
     <BBB id="b1"/>
     <BBB id="b2"/>
</AAA>
<AAA id="a2">
     <BBB id="b3"/>
     <BBB id="b4"/>
     <CCC id="c1">
          <DDD id="d1"/>
     </CCC>
     <BBB id="b5">
          <CCC id="c2"/>
     </BBB>
</AAA>

</source>

Dane wyjściowe
<div style="color:purple">AAA id=a1</div>

<div style="color:purple">AAA id=a2</div>

Widok HTML
AAA id=a1
AAA id=a2
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="AAA">
     <div style="color:purple">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>

<xsl:template match="BBB">
     <div style="color:blue">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>

<xsl:template match="CCC">
     <div style="color:maroon">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>

<xsl:template match="DDD">
     <div style="color:green">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 4

Źródło XML
<source>

<AAA id="a1" pos="start">
     <BBB id="b1"/>
     <BBB id="b2"/>
</AAA>
<AAA id="a2">
     <BBB id="b3"/>
     <BBB id="b4"/>
     <CCC id="c1">
          <DDD id="d1"/>
     </CCC>
     <BBB id="b5">
          <CCC id="c2"/>
     </BBB>
</AAA>

</source>

Dane wyjściowe
<div style="color:purple">AAA id=a1</div>

<div style="color:blue">BBB id=b1</div>

<div style="color:blue">BBB id=b2</div>


<div style="color:purple">AAA id=a2</div>

<div style="color:blue">BBB id=b3</div>

<div style="color:blue">BBB id=b4</div>

<div style="color:maroon">CCC id=c1</div>

<div style="color:green">DDD id=d1</div>


<div style="color:blue">BBB id=b5</div>

<div style="color:maroon">CCC id=c2</div>

Widok HTML
AAA id=a1
BBB id=b1
BBB id=b2
AAA id=a2
BBB id=b3
BBB id=b4
CCC id=c1
DDD id=d1
BBB id=b5
CCC id=c2
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="/xslTutorial">
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="AAA">
     <div style="color:purple">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="BBB">
     <div style="color:blue">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="CCC">
     <div style="color:maroon">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
     <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<xsl:template match="DDD">
     <div style="color:green">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>